Pilna potrzeba powołania Komitetu Wyborczego Wyborców

Pilna potrzeba powołania Komitetu Wyborczego Wyborców

                                                         „myPolacy”

Sytuacja polityczna w kraju, będąca skutkiem tzw. „wyborów” 2023, jak również wydarzenia geopolityczne, rzutujące na naszą przyszłość, na bezpieczeństwo i suwerenność Polski, a w rezultacie na byt Narodu Polskiego – determinuje nas Polaków do podjęcia wspólnych działań dla Ojczyzny ratowania.

Zbliżające się wybory samorządowe stwarzają okazję do takiego zorganizowania się.

Powołanie jednego wspólnego komitetu wyborczego wyborców o zasięgu ogólnokrajowym, staje się koniecznością. Jak Polska długa i szeroka są wśród nas mądrzy i odpowiedzialni ludzie, prawdziwi patrioci, gotowi dać z siebie wiele dla wspólnej sprawy.

Koniecznością jest stworzenie przestrzeni organizacyjnej, by zamiast podziałów, budować wspólnie nasze jutro.

Jeżeli dziś zorganizujemy się w taki Komitet, to niezależnie od wyniku wyborczego, jutro będziemy mieli struktury i siłę organizacyjną, by w sposób zgodny z prawem i konstytucyjnym gwarantem – kontrolować rząd i instytucje państwowe jako Suweren, posiadający władzę zwierzchnią.

Nam dziś nie wolno stać biernie niczym niewolnicy wobec tego, co z naszą Ojczyzną robią już trzecią dekadę politycy z PO-PiS-u, realizujący interesy obcych mocarstw i organizacji ponad narodowych.

Mamy moc, by to zmienić.

Potrzeba tylko woli i chęci oraz siebie – do wspólnego działania.

Jeśli zatem masz dość obłudy polityków i załganych mediów; jeśli chcesz decydować o swoim losie i przyszłości swoich bliskich, jeśli drogi jest Ci los Ojczyzny i dobry w Niej byt, to ten apel jest do Ciebie.

Stań i walczmy razem.

Plan jest taki:

  1. Tworzymy ogólnopolski komitet Wyborczy Wyborców pod nazwą „myPolacy”
  2. W ramach tego Komitetu powołujemy oddolnie komitety wojewódzkie, okręgowe, powiatowe i gminne, wszędzie tam, gdzie pojawi się taka wola wyborców
  3. Niezależnie od wyników głosowania, powstała struktura będzie służyć wszystkim następnym wyborom oraz realizacji konstytucyjnego prawa o Zwierzchniej Władzy Narodu, prawa zawartego w art. 4 Konstytucji RP
  4. Żadna partia, żaden wódz ani inny celebryta nie będzie decydował o tym, jak mamy żyć, jakim wartościom pozostaniemy wierni i komu będziemy powierzać władzę w państwowych instytucjach.
  5. Kandydatów w wyborach powszechnych – co do zasady- będziemy proponować po wcześniejszych prawyborach, opartych na głosowaniu preferencyjnym, jako najbardziej obiektywnym.

Na tę chwilę jest pilna potrzeba zebrania 1000 podpisów dla zarejestrowania Komitetu. Mamy na to 3 dni – wtorek, środa, czwartek. Zbierz ile możesz wśród bliskich i znajomych – 10, 20, 30 .. i wyślij w czwartek na adres:

Jan Sposób, Sobów 9, 27-530 Ożarów lub dostarcz do poniedziałku do Warszawy.

Druk na zbieranie podpisów w załączeniu.

Jeśli chcesz być założycielem Komitetu (potrzebujemy min 15 osób, zgoda nie rodzi żadnych konsekwencji i do niczego Cię nie zobowiązuje), to spotkajmy się w Warszawie w niedzielę 11 lutego, w celu podpisania stosownych dokumentów.

Jeśli chcesz brać udział w wyborach samorządowych, podkreślam – w wyborach a nie tylko w głosowaniu na czyjeś wybory, to zakładaj własne lokalne komitety z nazwą „myPolacy”, by ten szyld upowszechniać, by stał się latarnią dla Polaków pragnących Polski wolnych, bogatych ludzi, mądrze zarządzanej i szanowanej w świecie. Przecież stać nas na to.

Występując pod jednym szyldem „myPolacy” stwarzamy sobie możliwość współpracy przy zbieraniu podpisów i organizowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zbierając listy poparcia dla radnych gminy, można jednocześnie zbierać na radnych właściwego powiatu czy też urzędu marszałkowskiego.

Tak więc poczuj, że coś od Ciebie zależy i zacznij już dziś: wydrukuj listy i zbierz tych 10-20 podpisów.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że jeszcze nigdy do wyborów, jakichkolwiek, My Polacy nie zdobyliśmy się na to, by zorganizować się razem, we wspólny obywatelski komitet i wybrać takich kandydatów i w taki sposób by właściwie reprezentowali nas i nasze sprawy. Zabetonowany system wyborczy umocnił dualizm partyjny PiS-PO, jeśli się teraz nie zorganizujemy, nic się nie zmieni, a Polska ulegnie likwidacji.

Z pozdrowieniem

Jan Sposób

tel: 794 999 711