Archiwum autora: sposob-admin

Manipulacje procesem wyborczym – jak długo tych patologii

Konstytucja RP z 1997 roku, będąca źródłem naszych praw pisanych i ich gwarantem, w ar Art. 4. stanowi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Utrwalona przez przepisy niższego rzędu (ustawy) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Materiał dla koordynatorów okręgów wyborczych

Akcja Wyborcza „1Polska” To Jedyna, Wspólna, Społeczna Lista kandydatów do wyborów, organizowana oddolnie. To jedyna nadzieja na dobre jesienne wybory do Parlamentu Dlatego że: 1. Stwarza każdemu obywatelowi możliwość spełnienia konstytucyjnego prawa biernego, czego dotąd nie dawały żadne ugrupowania partyjne, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Styczeń 2019 w polskich mediach

komentarz do wydarzeń krajowych w styczniu 2019 roku Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualne wydarzenia | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

12 zasad polityki rolnej

12 zasad nowej, przyszłościowej polityki rolnej 1. Utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie i struktur socjalnych na obszarach wiejskich. Aby przeciwstawić się dalszemu likwidowaniu miejsc pracy w rolnictwie, należy zahamować zmiany strukturalne i wprowadzić nowy katalog subwencji uwzględniający aspekty socjalne i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Programy polityczne dla realizacji oczekiwań Polaków

Program „8 filarów suwerenności naszej” Konfederacji Koreus-a Reforma ustroju politycznego (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-pol) Zbudowanie suwerenności monetarnej (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-monetarny) reforma stosunków pracowniczo-właścicielskich (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-pracy) reforma systemu podatkowego http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-podatkowy Zbudowanie systemu wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-gospodarczy) Obywatelski, oddolny system oświaty (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-oswiaty) Demokratyzacja mediów (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-medialny) Uzdrowienie sądów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka, Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Ojczyzna jako Dobro Wspólne

Dobro wspólne nie jest prostą sumą partykularnych dóbr każdego podmiotu w wymiarze społecznego organizmu. Należąc do wszystkich i do każdego, dobro to jest i pozostaje wspólne, ponieważ jest niepodzielne i można je osiągać, pomnażać i chronić tylko razem, także z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Zasady kampanii wyborczej

Powołujemy Centralny Sztabu Komitetu Wyborczego Wyborców, w skład wchodzą: pełnomocnik Sztabu, dwóch zastępców, pełnomocnik finansowy, sekretarz, kwestarz, rzecznik prasowy, informatyk, rzecznik wizerunkowy, oraz po jednej osobie z każdego okręgu (najlepiej pełnomocnik okręgu) – razem 50 osób. Na poziomie okręgu – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka, Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Katalog naszych wartości

Polska-Ojczyzna wszystkich Polaków i suwerenne Państwo Polskie oraz jego praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Grupy docelowe projektu

Kto ma to zrobić? Przemiany dokona jedynie Naród, świadomy swojej siły i oczekiwań. W dążeniu do Normalnego Kraju każdy jest potrzebny, każdy, kto widzi w tych przemianach korzyść dla siebie. Z drugiej strony jest to wojna z systemem, który utrwala … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Jedna Polska – realizacja

Narzędziami do realizacji projektu 1 Polska są: Akcja Wyborcza „1Polska” realizowana przez jeden, wspólny, oddolnie zorganizowany Komitet do wyboru przedstawicieli Suwerena do realizowania Jego programu wyborczego przez Parlament i rząd. Kandydata obowiązuje przyjęcie Kontraktu Wyborczego, realizacja programu wyborczego (pod presją … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Projekt "1Polska" | Otagowano , , | Dodaj komentarz