Projekt „Jedna Polska”

Celem Projektu „Jedna Polska” jest:

  • Szeroko rozumiana wolność osobista Polaków, przestrzeganie praw obywatelskich, określonych konstytucją, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, rozwoju osobistego i poszanowania godności.
  • Suwerenność w stanowieniu prawa, swoboda w realizacji biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda wobec zmiany praw i obowiązków obywateli
  • Niezależność gospodarki polskiej od wpływów sił międzynarodowych, koncernów, karteli, banków, umów międzynarodowych i gospodarek obcych państw
  • Niepodległość w zakresie geopolityki, traktatów międzynarodowych, paktów militarnych oraz ingerencji w sprawy innych państw.

Co znaczy wolność osobista Polaków?

– mają swoje niezbywalne, konstytucyjne PRAWA

– określają swoje OBOWIĄZKI wobec Narodu,

– praca jest podstawową ludzką potrzebą; służy zaspokojeniu potrzeb życiowych oraz rozwojowi człowieka – nie może być zatem limitowana ani nadzorowana przez państwo (Obszar Wolnego Gospodarowania)

Wolność Wyboru oznacza swobodę wyboru drogi własnego rozwoju, światopoglądu, organizowania się i reprezentowania, ale również konsekwencji każdego wyboru, wynikającej z ogólnie przyjętych wartości, zasad organizacji społeczeństwa.

– mają nieskrępowany dostęp do czystej ekologicznie żywności, wolnej od GMO, dostęp do alternatywnych metod leczenia i profilaktyki zdrowia, dostęp do czystego powietrza, wody i naturalnego krajobrazu,

– Polacy są dziedzicami całego majątku narodowego, zasobów naturalnych i złóż geologicznych, a tym samym maja prawo do dywidendy narodowej.

Co znaczy SUWERENNE PAŃSTWO?

1. Państwo powołane do służenia Suwerenowi, Narodowi

2. Państwo, w którym przepisy funkcjonowania społeczeństwa są tworzone przez   Suwerena w drodze demokracji przedstawicielskiej oraz bezpośredniej – w zakresie zmiany PRAW i OBOWIĄZKÓW (np. podatki)

3. Państwo wolne od wpływów obcych służb, korporacji, agend, narzuconych traktatów międzynarodowych

4. Niepodległe dominacji innych państw

5. Niezależne od gospodarek innych państw, ich technologii ani systemów finansowych

6. W dobie globalizacji Polska nie powinna być przedmiotem manipulacji a ważnym ogniwem nowego ładu politycznego.

Drogą do realizacji celów jest

  • właściwy dobór kadr do kierowania sprawami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, jako efekt wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz
  • zapewnienie Suwerenowi, zagwarantowanej Konstytucją i Prawem Naturalnym – Zwierzchniej Władzy Narodu, realizowanej w formie weta narodowego lub inicjatywy obywatelskiej.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz