Katalog naszych wartości

 1. Polska-Ojczyzna wszystkich Polaków i suwerenne Państwo Polskie oraz jego praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości.
 2. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna sa niezbywalnym, wyłącznie naszym dobrem narodowym.
 3. Bezpieczeństwo narodowe; narodowe siły zbrojne i przysposobienie obronne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i osobiste. Każdy może posiadać broń palną w celu obrony siebie, swojej posiadłości i własnej rodziny.
 4. Pokój i współpraca międzynarodowa, szczególnie z naszymi sąsiadami.
 5. Narodowy, suwerenny system finansowy w służbie polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz własna narodowa waluta i inne środki rozliczeniowe.
 6. Narodowe i społeczne, patriotyczne media.
 7. Narodowy, patriotyczny powszechny system wychowania i edukacji w rodzinie i na uczelniach.
 8. Prawda i obiektywna nauka, prawda i ład naturalny.
 9. Naród polski i Polonia, patriotyczne, samorządne społeczeństwo obywatelskie, nasza tożsamość i solidarność. Kultura, godność i dobry byt.
 10. Własność prywatna zobowiązana społecznie (osobista, rodzinna, wspólnotowa i bezosobowa) oraz własność społeczna, komunalna, narodowa (państwowa).
 11. Dobra wspólne Narodu Polskiego: ziemia i morze, góry, jeziora, lasy, zasoby geologiczne – cała litosfera, woda i powietrze, walory przyrody i krajobrazu oraz podstawowa infrastruktura, państwowe przedsiębiorstwa strategiczne.
 12. Nasze dziedzictwo; polska historia, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polskie ośrodki kultury i sztuki, zabytki i pamiątki.
 13. Godność człowieka, prawe sumienie, szlachetność i honor.
 14. Życie ludzkie (od poczęcia do naturalnej śmierci). Zdrowie ludzkie.
 15. Naturalna rodzina; małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci.
 16. Wolność i odpowiedzialność. Wolność osobista, religijna, gospodarcza, polityczna, narodowa.
 17. Uniwersalna etyka w oparciu o etykę chrześcijańską w życiu osobistym, społecznym, gospodarczym i politycznym.
 18. Znajomość prawdziwej, wiele tysięcy lat trwającej historii naszego Narodu i naszej Ojczyzny. Ustawiczna praca nad pogłębianiem tej wiedzy.
 19. Wiedza o martyrologii polskiej ostatnich kilku stuleci. Kto zawinił? Kto nas zdradził? Kto mordował? Dlaczego? Poszukiwanie i piętnowanie publiczne zdrajców i katów naszego Narodu, zarówno tych z dalszej przeszłości jak tych aktualnych.
 20. Zbiorowa, systematyczna praca nad zebraniem dokumentacji dotyczącej kradzieży naszego majątku narodowego. Rozliczenie tych kradzieży.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wybory 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz