Zasady kampanii wyborczej


 1. Powołujemy Centralny Sztabu Komitetu Wyborczego Wyborców, w skład wchodzą: pełnomocnik Sztabu, dwóch zastępców, pełnomocnik finansowy, sekretarz, kwestarz, rzecznik prasowy, informatyk, rzecznik wizerunkowy, oraz po jednej osobie z każdego okręgu (najlepiej pełnomocnik okręgu) – razem 50 osób.
 2. Na poziomie okręgu – Sztaby Okręgowe z dwoma osobami odpowiedzialnymi za:
  1. wyłonienie kandydatów na listy wyborcze, uwzględniając reprezentacje powiatów
  2. zebranie podpisów poparcia listy  kandydatów
  3. przeprowadzenie prawyborów
  4. rejestrację listy kandydatów do Sejmu i Senatu.
 3. W składzie Sztabu okręgu nie powinny być osoby kandydujące do Sejmu i Senatu. Sztab Okręgu to społeczny czynnik nadzorujący prawidłowy przebieg kampanii. Liczba członków Sztabu powinna być przynajmniej równa liczbie miejsc kandydatów na liście. Wskazane jest, by do Sztabu wchodziły te osoby, które widzą swoje miejsce w „gabinecie mądrych ludzi”.
 4. Docelowo Sztaby Wyborcze przekształciłyby się w Sejmiki Okręgowe, jako społeczne ciała kontrolujące z woli Narodu – Władzy Zwierzchniej – prace parlamentarzystów. W szczególności – inicjowanie odwoływania parlamentarzystów w sytuacji nie realizowania przyjętego programu wyborczego, określonego Kontraktem Wyborczy.
 5. Warunkiem zgłoszenia kandydata do wyborów jest podpisanie przez  niego Kontraktu Wyborczego, w którym kandydat zobowiązuje się do realizacji programu wyborczego, przy jednoczesnym przyrzeczeniu, że zapis ustawowy o odwołalności posła/senatora przez Sejmik Okręgowy, będzie jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą
 6. Nasze listy kandydatów są otwarte dla wszystkich obywateli, mających bierne prawo wyborcze. Nie kierujemy się ostracyzmem wobec nikogo. Ostateczny skład list oraz kolejność osób na liście zostanie ustalona tuz przed rejestracja kandydatów w wyniku prawyborów.
 7. Na listy kandydatów będą promowani przedstawiciele z poszczególnych  powiatów (chodzi o reprezentatywność terytorialną) oraz kobiety (ustawowy parytet płci).
 8. Ostateczny skład listy kandydatów oraz kolejność zostanie dokonana demokratycznie, w otwartej formule prawyborów przez Sejmik Okręgowy, przy udziale kandydatów
 9. Zadaniem mężów zaufania we współpracy z kandydatami jest „obstawienie” wszystkich obwodowych komisji wyborczych naszymi sympatykami.

Szczegółowa procedura Prawyborów

1. Prawyborów dokonuje sztab okręgowy poprzez głosowanie jawne,

2. Prawo do głosowania mają członkowie sztabu wyborczego oraz kandydaci, którzy również głosują na siebie nawzajem, dając tyle punktów, na którym miejscu na liście.

3. Dodatkowe punkty dla kandydatów nadaje sztab wyborczy, uwzględniając aktywność kandydata w kontaktach z wyborcami (ilość spotkań), ilość zebranych podpisów, uzyskane wsparcie finansowe itp.

4. Każdy głosujący musi uwzględnić w swym wyborze parytet płci oraz reprezentatywność całego terenu okręgu wyborczego (reprezentatywność powiatów).

5. Po podsumowaniu głosowania kolejność na liście wynika z rosnącej ilości głosów. Czyli na pierwszych miejscach znajdują się osoby o najmniejszej ilości głosów, bo one dostały od głosujących najlepsze miejsca na liście.

6. W przypadku, gdyby tak ułożona lista nie uwzględniała parytetu płci, głosowanie należy powtórzyć lub przystać na korektę wprowadzona przez zarząd sztabu.

7. Całość procesu Prawyborów musi być przegłosowana ostatecznie zwykłą większością głosów, pozostałych na sali uczestników. Gdyby nie uzyskano większości do zaakceptowania, głosowanie należy powtórzyć.

8. W przypadku oczywistych działań destrukcyjnych i sabotażowych, a tym samym niemożliwości zatwierdzenia wyników Prawyborów w okregu, listę zatwierdza Sztab Krajowy.

9. Po zatwierdzeniu listy, pełnomocnik wyborczy daje szefowi sztabu okręgowego upoważnienie do rejestracji listy w PKW.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka, Wybory 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz