Zasady kampanii wyborczej


  1. W skład Sztabu Komitetu Wyborczego wchodzi osoba z każdego okręgu (najlepiej pełnomocnik okręgu).
  2. Na poziomie okręgu – Sztaby Okręgowe z dwoma osobami odpowiedzialnymi za rejestrację okręgu, za zebranie podpisów poparcia listy  oraz za rejestrację kandydatów do Sejmu i Senatu.
  3. W składzie Sztabu okręgu nie powinny być osoby kandydujące do Sejmu i Senatu. Sztab Okręgu to społeczny czynnik nadzorujący prawidłowy przebieg kampanii. Liczba członków Sztabu powinna być równa liczbie miejsc kandydatów na liście. Wskazane jest, by do Sztabu wchodziły te osoby, które widzą swoje miejsce w „gabinecie mądrych ludzi”.
  4. Docelowo Sztaby Wyborcze przekształciłyby się w Sejmiki Okręgowe, jako społeczne ciała kontrolujące z woli Narodu – Władzy Zwierzchniej – prace parlamentarzystów. W szczególności – inicjowanie odwoływania parlamentarzystów w sytuacji nie realizowania przyjętego programu wyborczego, określonego Kontraktem Wyborczy.
  5. Warunkiem zgłoszenia kandydata do wyborów jest podpisanie przez  niego Kontraktu Wyborczego, w którym kandydat zobowiązuje się do realizacji programu wyborczego, przy jednoczesnym przyrzeczeniu, że zapis ustawowy o odwołalności posła/senatora przez Sejmik Okręgowy, będzie jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą
  6. Nasze listy kandydatów są otwarte dla wszystkich obywateli, mających bierne prawo wyborcze. Nie kierujemy się ostracyzmem wobec nikogo. Ostateczny skład list oraz kolejność osób na liście zostanie ustalona tuz przed rejestracja kandydatów w wyniku prawyborów.
  7. Na listy kandydatów będą promowani przedstawiciele z poszczególnych  powiatów (chodzi o reprezentatywność terytorialną) oraz kobiety (ustawowy parytet płci).
  8. Ostateczny skład listy kandydatów oraz kolejność zostanie dokonana demokratycznie, w otwartej formule prawyborów przez Sejmik Okręgowy, przy udziale kandydatów
  9. Zadaniem mężów zaufania we współpracy z kandydatami jest „obstawienie” wszystkich obwodowych komisji wyborczych naszymi sympatykami.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka, Wybory 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz