Miesięczne archiwum: Luty 2019

Styczeń 2019 w polskich mediach

komentarz do wydarzeń krajowych w styczniu 2019 roku Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualne wydarzenia | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

12 zasad polityki rolnej

12 zasad nowej, przyszłościowej polityki rolnej 1. Utrzymanie miejsc pracy w rolnictwie i struktur socjalnych na obszarach wiejskich. Aby przeciwstawić się dalszemu likwidowaniu miejsc pracy w rolnictwie, należy zahamować zmiany strukturalne i wprowadzić nowy katalog subwencji uwzględniający aspekty socjalne i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Programy polityczne dla realizacji oczekiwań Polaków

Program „8 filarów suwerenności naszej” Konfederacji Koreus-a Reforma ustroju politycznego (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-pol) Zbudowanie suwerenności monetarnej (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-monetarny) reforma stosunków pracowniczo-właścicielskich (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-pracy) reforma systemu podatkowego http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-podatkowy Zbudowanie systemu wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-gospodarczy) Obywatelski, oddolny system oświaty (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-oswiaty) Demokratyzacja mediów (http://www.koreus.pl/8filarow/ustroj-medialny) Uzdrowienie sądów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka, Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Ojczyzna jako Dobro Wspólne

Dobro wspólne nie jest prostą sumą partykularnych dóbr każdego podmiotu w wymiarze społecznego organizmu. Należąc do wszystkich i do każdego, dobro to jest i pozostaje wspólne, ponieważ jest niepodzielne i można je osiągać, pomnażać i chronić tylko razem, także z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Dodaj komentarz

Zasady kampanii wyborczej

Powołujemy Centralny Sztabu Komitetu Wyborczego Wyborców, w skład wchodzą: pełnomocnik Sztabu, dwóch zastępców, pełnomocnik finansowy, sekretarz, kwestarz, rzecznik prasowy, informatyk, rzecznik wizerunkowy, oraz po jednej osobie z każdego okręgu (najlepiej pełnomocnik okręgu) – razem 50 osób. Na poziomie okręgu – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka, Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Katalog naszych wartości

Polska-Ojczyzna wszystkich Polaków i suwerenne Państwo Polskie oraz jego praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Grupy docelowe projektu

Kto ma to zrobić? Przemiany dokona jedynie Naród, świadomy swojej siły i oczekiwań. W dążeniu do Normalnego Kraju każdy jest potrzebny, każdy, kto widzi w tych przemianach korzyść dla siebie. Z drugiej strony jest to wojna z systemem, który utrwala … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wybory 2019 | Dodaj komentarz

Jedna Polska – realizacja

Narzędziami do realizacji projektu 1 Polska są: Akcja Wyborcza „1Polska” realizowana przez jeden, wspólny, oddolnie zorganizowany Komitet do wyboru przedstawicieli Suwerena do realizowania Jego programu wyborczego przez Parlament i rząd. Kandydata obowiązuje przyjęcie Kontraktu Wyborczego, realizacja programu wyborczego (pod presją … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Projekt "1Polska" | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Projekt „Jedna Polska”

Celem Projektu „Jedna Polska” jest: Szeroko rozumiana wolność osobista Polaków, przestrzeganie praw obywatelskich, określonych konstytucją, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, rozwoju osobistego i poszanowania godności. Suwerenność w stanowieniu prawa, swoboda w realizacji biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda wobec zmiany praw i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz