Projekt „1 Polska”

Projekt „1Polska” jest wizją Polski w XXI wieku, na miarę oczekiwań i ambicji Narodu polskiego; projektu realizowanego w drodze demokracji parlamentarnej, przy zaangażowaniu wszystkich sił, środowisk i obywateli, odpowiedzialnych za Dobro Wspólne, jakim jest Państwo Polskie, realizujące interes narodowy polski.

Celem Projektu „1 Polska” jest:

  • Szeroko rozumiana wolność osobista Polaków, przestrzeganie praw konstytucyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, rozwoju osobistego i poszanowania godności.
  • Suwerenność w stanowieniu prawa, swoboda w realizacji biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda wobec zmiany praw i obowiązków obywateli
  • Niezależność gospodarki polskiej od wpływów sił międzynarodowych, koncernów, karteli, banków, umów międzynarodowych i gospodarek obcych państw
  • Niepodległość w zakresie geopolityki, traktatów międzynarodowych, paktów militarnych oraz ingerencji w sprawy innych państw.

Dodaj komentarz